Förebilder och syndabockar – Synen på rika i Sverige och andra länder (uppdaterad upplaga)

Är den kungliga svenska avundsjukan en myt?

Är svenskar verkligen så avundsjuka och missunnsamma som fördomarna säger? Nej, säger Rainer Zitelmann. Faktum är att den svenska synen på rikedom och de rika tvärt emot vad man skulle kunna tro ligger närmre USA än exempelvis Tyskland och Frankrike.

I boken Förebilder och syndabockar – Synen på rika i Sverige och andra länder presenterar Zitelmann helt nytt material om synen på rika och rikedom i Sverige, och jämför det med motsvarande siffor från sex andra länder.

I denna andra upplaga finns även ett efterord med data om ytterligare fyra länder; Kina, Japan, Sydkorea och Vietnam.

Zitelmann tar också ett större grepp kring bilden av förmögna människor med stöd i fördomsforskningen. Han menar att det till skillnad för mot andra minoriteter är socialt accepterat att tala nedsättande om denna grupp – något som kan ge förödande konsekvenser.

Köp nu

Författare: Rainer Zitelmann