Myter om kapitalism

Trots att kapitalismen visat sig skapa vårt moderna välstånd och trots att den ständigt lyfter människor ur svält och fattigdom är det få som publikt säger sig förespråka detta ekonomiska system. Även när man talar om marknadsekonomi eller fri ekonomi så är stödet förhållandevis lågt.

I denna bok ger historikern och sociologen Dr. Dr. Rainer Zitelmann oss stöd för att ta debatten och kunskap om hur människor ser på kapitalism och fria marknader.

I första delen av boken granskar Zitelmann de tio vanligaste invändningarna mot kapitalism, avslöjar kritiska brister och erbjuder motargument. I den andra delen av boken utforskar Zitelmann hur man ser på ekonomisk frihet och kapitalism med hjälp av en omfattande opinionsundersökning i hela 32 länder, inklusive Sverige.

Köp nu

Författare: Rainer Zitelmann