Samtida röster om konservatism

Förvaltarskap i stället för koncentration till nuet. Samarbete på likvärdiga villkor i stället för krav på snabba förändringar. Respekt för människors hemkänsla, inte förakt gentemot landsbygden. Respekt för människors vilja att själva ta ansvar för miljö och natur.

Det är några av de perspektiv denna antologi med sex unga debattörer ger, bortom dimensionen statsstyrning gentemot marknad, men lika mycket utöver konfliktlinjen populism mot expertvälde.

De sex bidragen av Christoffer Anger-Håål, Tony Gunnarsson, Emma Jaenson, Edel Irén Segersam, Pontus Westerholm och Daniel Åkerman inleds med en essä av docent Johan Sundeen och avslutas med en efterskrift av fil dr Stig-Björn Ljunggren.

Köp nu

 

 

Redaktörer: Per Selstam, Martin Tunström