Ständigt på väg

Följ med på en biltur med mobilitetens historia i backspegeln och med blicken fäst på vägen som leder in i framtiden.
Viljan att förflytta sig och att resa löper som en tråd genom mänsklighetens historia. Det ligger en enorm kraft i mötet mellan människor som uppstår när vi besöker nya platser. Nya idéer kommer till, olika perspektiv ställs mot varandra och kreativitet frigörs. Bilen har en särskild roll för den fria rörligheten. Den ger oss möjlighet att resa när vi vill, vart vi vill och med vem vi vill. Bilen konkurrensutsätter alla andra trafiksystem och gör dem bättre. Bil- och vägtransporter är en förutsättning för ett fungerande samhälle. Alla vinner på bilen.

Köp nu

 

Författare: Anders Ydstedt, Kalle Bäck