Vad skulle Bohman gjort? – Samtida röster i Bohmans anda

Det är nu drygt femtio år sedan Gösta Bohman valdes till partiledare för Moderaterna. Valet föregicks av upp- slitande ideologisk strid, och få trodde att den vältalige juristen och reservofficeren skulle bli långvarig på posten. Belackarna visade sig dock få fel, och få har som Gösta Bohman påverkat den Moderata och borgerliga idéutvecklingen – ända in i våra dagar.

I denna antologi lyfts Bohmans tankar till 2020-talet, och några av borgerlighetens vassaste pennor funderar över hur Bohmans principfasta liberalkonservatism kan appliceras på moderna samhällsproblem. En fri, intellektuell och vass diskussion, helt i Bohmans anda.

Köp nu

Medverkande skribenter är Hans Wallmark, Odd Eiken, Krister Thelin, Tove Lifvendahl, Catarina Kärkkäinen, Fredrik Hultman, Nicklas Berild Lundblad, Maria Malmer Stenergard, Lars-Anders Johansson, och Lars Tobisson. Dessutom innehåller boken en text av Gunnar Unger och en av Gösta Bohman. Redaktörer är Amanda Wollstad och Anders Ydstedt.