Liberalkonservatism – oförenliga storheter?

2017 gjordes flera försöka att dödförklara liberalkonservatismen. Som Sverige enda tidskrift med denna beteckning startade Svensk Tidskrift då serien Liberalkonservatism – oförenliga storheter? I denna e-bok är samtliga texter samlade. Medverkande författare är Lars Tobisson, Markus Uvell, Gunnar Hökmark, Krister Thelin, Carl-Johan Westholm, Peter J Olsson, Mattias Svensson, Per Dahl, Patrik Strömer, Hugo Selling, Catarina Kärkkäinen, Örjan Hultåker och Olof Ehrenkrona. Boken avslutas med ett referat av Kalle Bäck från det avslutande seminariet där Olof Ehrenkrona, Thomas Gür, Gunnar Strömmer, Karin Svanborg Sjövall och Alice Teodorescu gav sin syn på liberalkonservatismens roll idag.

Ladda ner som e-bok Ladda ner som PDF

 

Redaktörer: Amanda Wollstad, Anders Ydstedt